• Kadra zarządzająca

   • mgr Sylwia DobroszekDyrektor, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ASDs.dobroszek@oswiata.tychy.pl
   • mgr Agnieszka JungerWicedyrektor, nauczyciel, terapeuta pedagogicznya.junger@oswiata.tychy.pl
 • Nauczyciele

   • mgr Renata Szot
   • mgr Renata Szotnauczyciel, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, terapeuta ASDr.szot@przedszkole11tychy.pl
   • mgr Małgorzata Kozłowska
   • mgr Małgorzata Kozłowskanauczycielm.kozlowska@przedszkole11tychy.pl
   • mgr Sylwia Myszor
   • mgr Sylwia Myszornauczyciel, terapeuta pedagogicznys.myszor@przedszkole11tychy.pl
   • mgr Elżbieta Ludziarczyk
   • mgr Elżbieta Ludziarczyknauczyciel, terapeuta pedagogiczny, instruktor gimnastyki korekcyjneje.ludziarczyk@przedszkole11tychy.pl
   • mgr Maria Kryta
   • mgr Maria Krytanauczycielm.kryta@przedszkole11tychy.pl
   • mgr Dominika Barciuk
   • mgr Dominika Barciuknauczyciel, specjalista oligofrenopedagogd.barciuk@przedszkole11tychy.pl
   • mgr Katarzyna Cichocka- Mazur
   • mgr Katarzyna Cichocka- Mazurlogopeda, nauczycielk.cichocka-mazur@przedszkole11tychy.pl
   • mgr Karolina Botor- Foltyn
   • mgr Karolina Botor- Foltynpsycholog, oligofrenopedagogk.botor-foltyn@przedszkole11tychy.pl
   • mgr Wioleta Kołodziejnauczyciel języka angielskiego, surdopedagogw.kolodziej@przedszkole11tychy.pl
   • mgr Martyna Rosiaknauczyciel religii, surdopedagog, oligofrenopedagogm.rosiak@przedszkole11tychy.pl